ולרי

וילון השטף המגנטי בחלונה שיקף צבע אדמת בזלת עם מתווים חדים של סלעי יסוד צבעוניים.

ולרי אהבה נוף מדברי בין ראשון לשישי ובסופי השבוע הותוו עבורה נופי דמיון מכאניים.

כעת נזכרה איך סובב סביבה וקירקש במפתחות עם ההילוך האנדרואידי מונוטוני שלו.

מדוע חשה מוטרדת אם אינו יצור, לא מן הזן הגברי ולא משום זן אחר.

וידוי עצמי, בוודאות זה מה שאני צריכה,

או זריקת תרכיב וירוס לניקוי פנים גופי ופילינג נמלים להשלמה מבחוץ.

נו, זה כבר אובדני, זה יותר מדי אנושי הכאב הזה.

זה יותר מדי אנושי לערוג כך על ול-אופוס 1 עם העיניים המזורגגות שלו

אבל, למה , למה תכנתו אותו כל כך יפה?

זה לא אנושי, צרחה.

ואז הייתה בטוחה שראתה בחלון שיטפון אדום זורם בואדיות הנוף המדברי.

מן זרם ולדני שכזה, רק זה חסר לה, לכוהנת הויברטורים הבילטראליים.

זרם ולדני, מי תכנת אתכם  לכל הרוחות?