מצב התאנה

  ענפים עליונים, מזלגות כלפי שמים, תחתונים פונים מטה.   תאנה רוקדת כילדה, לציווי כוריאוגרף מיושן,   האומר "ידיים לשמיים ועכשיו לאדמה".   גם העלים ממושמעים, הם עוטים צבעי שלכת.

להמשך קריאה מצב התאנה