שחרור

שחרור מנתר. בסבך כאוטי משהו נדרך. מאוחר מדי להשיב ניצרה למקומה. בספירה לאחור, הקשת שבה אל המעגל השב אל הגל שממנו יצא הקול.

להמשך קריאה שחרור